Koolitusturg OÜ

Koolitusturg OÜ
Toompuiestee 21, 10137, Tallinn
+372 6774 030, +372 5866 4030
info@koolitusturg.ee

https://koolitusturg.ee/
Facebook

Oleme teile abiks järgmistes valdkondades:

 

Sisseostetavad koolitused

 • Lühikoolitused ja – loengud erinevatel päevakajalistel teemadel pikkusega 30- 180 minutit, mis sobivad hästi üheks osaks ettevõttesisestele koolitustele, nõupidamistele, motivatsioonipäevadele, jõulu- ja suvepäevadele jne
 • Konsultatsioon ettevõtte sisekoolitajate nõustamiseks ja koolitusplaani koostamiseks
 • Personaalsed nõustamised ja konsultatsioonid 1- 2 inimesele
 • Koolitusreiside korraldamine
 • Konverentsiteenuse pakkumine, sh konverentsi sisu koostamine, sekretariaaditeenus, konverentsi materjalide koostamine, külaliste transport ja ekskursioonid, progamm külaliste vaba aja sisustamiseks, meelelahutusprogramm, majutus ja tehnika jmtOleme teile abiks koolitussündmuste korraldamiseks järgmistes valdkondades:

 • Esinemisoskused, kehakeel ja suhtlemine meediaga
 • Meeskondade juhtimine, sh ajajuhtimine, projektijuhtimine
 • Juhtimiskoolitused ettevõtte tipp- ja keskastmejuhtidele
 • Müügi- ja klienditeenindusvaldkonna koolitused
 • Personalivaldkonna koolitused, sh värbamine ja valik, meeskonnatöö
 • Juriidilised ja raamatupidamisvaldkonna koolitused
 • Sekretäritöö, sh arhiivi-, asjaajamis – ja õigekeele koolitused
 • Tervislike eluviiside koolitused, sh tervislik toitumine ja ergonoomika
 • Ka avatud koolitused, mis on meie koolituskalendris, on võimalik alati ümber kujundada sisekoolitusteks. Koolituste/konverentside sisu ja vormi kujundame alati vastavalt teie ettevõtte/asutuse vajadustele ja spetsiifikale. 
 • Aitame teil korralda igas mastaabis koolitus- ja konverentsisündmusi alates väikestest koosolekutest ja koolitustest kuni suurte rahvusvaheliste kongressideni.

Pakkumise saamiseks palun saatke e-kiri: info@koolitusturg.ee
Pakume partneritele järgmisi koostöövõimalusi:

 

 

Loengute pidamine

 

Ootame kõiki koolitajaid ja koolitushuvilisi praktikuid ettevõtetest ja asutustest esinema meie poolt korraldatavatele koolitustele, seminaridele ja konverentsidele. Kirjutage meile oma kompetentsidest ja koostöös leiame õige vormi nende edastamiseks kuulajatele. 

Reklaam ja turundus

 

Ootame kõiki ettevõtteid tutvustama oma ettevõtte tooteid/teenuseid meie koolituste, seminaride ja konverentside toimumise eel ja ajal, sh ettevõtte logo meie kodulehel või konverentsisaalis, reklaamid/reklaamkingitused koolitusmaterjalide vahel, reklaamriba koolitusruumis jmt.

 

Koostöösoovide puhul helistage palun telefonidel 6 775 090/51 925 090 või kirjutage info@koolitusturg.ee 

 

Meeldivat koostööd soovides

 

Koolitusturg OÜ 

Kuupäev Pealkiri Hind Koht Ettevõte
06.10.2022 VAIMSE TERVISE AASTAKONVERENTS 179.00 € Tartu Koolitusturg OÜ
07.10.2022 ÕPETAJATE PIDUPÄEVA KONVERENTS 149.00 € Veebipõhine Koolitusturg OÜ
13.10.2022 VAIMSE TERVISE AASTAKONVERENTS 179.00 € Tartu Koolitusturg OÜ