Autosõit OÜ

Autosõit OÜ
Pärnu mnt.28, Tallinn
648 8080
info@autosoit.ee

http://www.autosoit.ee/
Facebook

Kaitslik liiklemine on meie kõigi turvalisema tuleviku võti!

OÜ Autosõit alustas tegevust 2002. aasta algul alarmsõidukijuhtide ja professionaalsete juhtide täiendkoolitusega. Alustanud väikeettevõttest on tänaseks saanud Eesti suurim ja kaasaegseim autokool ning tuntud kaubamärk. 

Hetkel tegutseme filiaalidega Tallinnas, Tartus, Pärnus, Rakveres, Haapsalus, Jõgeval, Jõhvis, Viljandis, Paides, Võrus, kus pakume huvitavaid ja vajalikke teadmisi ning oskusi liikluskeerises ellujäämiseks. 

Koolituskursuste nimekirjas on kursused nii algajatele autojuhtidele, professionaalidele kui ka lastele.

Ainsa autokoolina Baltikumis omab OÜ Autosõit ISO9001:2015 kvaliteedijuhtimis- süsteemile vastavuse sertifikaati.

 

OÜ Autosõit õpilastele kehtivad erinevad soodustused ka koostööpartnerite juures.

 

B-kategooria koolitus

B-kategooria algõppe kursuste teooriatunnid viiakse läbi Tallinnas õppeklassides aadressil: Pärnu mnt. 28. 

Teoorialoengud toimuvad Tallinnas üks kord nädalas, kindlal nädalapäeval. 

Teoorialoengu läbiviimisel on kasutusel kaasaegsed õppevahendid ja -materjalid. Koolituse käigus kasutame suhteliselt palju originaalset videomaterjali. Õpilastel on võimalik kasutada lisaõppematerjale e-õppe keskkonnas.

B-kategooria koolitust on võimalus läbida ka e-õppes.

 

B-kategooria lõppastme koolitus.

B-kategooria lõppastme koolitused viiakse läbi Männikul asuval aastaringselt kasutataval libedarajal. B-kategooria lõppastme koolitus koosneb teoorialoengust, libedasõidust ja säästlikust sõidust linnaliikluses. Pakume kursust väga erinevates vormides, mille hulgast saate leida endale sobivama.

Lõppastme koolitus e-õppena

Pärast kursusele registreerumist saate läbida teooria iseseisvalt e-õppe keskkonnas. Teooriakursus e-õppes kestab orienteeruvalt 3 tundi (2X45 min teoorialoengut + testide lahendamine) ja üks tunnine loeng tuleb kuulata ka auditoorses õppes. E-õppe materjali on võimalik läbida osade kaupa. Teooria peab olema läbitud enne sõitma minekut.

Libedasõit toimub meie harjutusväljakul, kuupäev määratakse kursusele registreerumisel. Kestvus ~2 tundi.

Säästliku sõidu aeg lepitakse kokku libedasõidul.

 

Ühepäevane koolitus

Kõik koolituse osad läbitakse ühel päeval. Samal päeval toimub ka libedasõit ja säästliku sõidu harjutamine - koolituspäeva kestvus koos pausidega on orienteeruvalt 7-12 tundi.

 

Mitmepäevane koolitus

Koolituse ühe variandina toimuvad kõik kolm koolituse osa erinevatel päevadel või teise variandina toimub teoorialoeng ja libedasõit samal päeval. Teoorialoengus lepitakse kokku järgmise koolitusetapi läbimise aeg.

 

Automaatkäigukastiga koolitus

Koolitus on mõeldud juhtidele, kes tunnevad ennast kindlamalt automaatkäigukastiga auto roolis. Selle koolituse osalejate juhilubadele mingeid erimärkusi ei tehta.

Koolituse ühe variandina toimuvad kõik kolm koolituse osa erinevatel päevadel või teise variandina toimub teoorialoeng ja libedasõit samal päeval. Teoorialoengus lepitakse kokku järgmise koolitusetapi läbimise aeg.

 

Kiirkursus

Koolitus läbitakse ajavahemikul kell 9:00 kuni 14.30. Eelnevalt peab olema läbitud teooriakursuse 2 tundi e-õppes (+ testid). Koolitus algab säästliku sõidu treeninguga, seejärel loengutund klassis ja koolitus libedarajal. Kui koolitataval on kaasas Mootorsõidukijuhi koolituskursuse tunnistus, tehakse sellele koolituse lõppedes ka märge koolituse läbimise kohta.

 

A-kategooria koolitus

A-, A1- ja A2-kategooria õpet viime läbi märtsist oktoobrini. Kursused toimuvad nii tavaõppes kui ka mugavas e-õppes. 

 

BE-kategooria koolitus

BE-kategooria juhtimisõigust saab omandada täiendõppe korras. Koolitusele asuval isikul peab olema kehtiv B-kategooria juhtimisõigus. Teooriakursuse maht minimaalselt 3 tundi, sõiduõppe maht vähemalt 2 sõidutundi. BE-kategooria koolitust võimalus läbida ka e-õppes.

 

Mopeedijuhi kursused

Osaleja peab olema vähemalt 14 aastane. Teoreetilise õppe läbimine toimub e-õppes ja selle läbimiseks on vajalik interneti kasutamise võimalus. Kursuse teoreetiline osa koosneb 8-st loengust ja kontrolltestidest iga loengu järel ning lõpeb eksamiga koolitaja juures.

Sõidupraktika käigus läbitakse põhilised sõiduharjutused mopeediga toimetulekuks ja omandatakse põhilised ohutu sõidu võtted, mopeedi käsitsemine, sõit õppeplatsil, sõit liikluses, sõit erioludes.

 

C- ja CE-kategooria koolitused

Vaata lähemalt meie koduleheküljelt www.autosoit.ee

 

Alarmsõidukijuhi koolitus

Alarmsõiduki koolitus on mõeldud autojuhtidele, kes oma tööülesannete täitmiseks vajavad õigust juhtida alarmsõidukit (nt politsei- või kiirabisõidukit). Koolitusel osaleja peab omama vastava kategooria mootorsõiduki juhiluba. Koolitamisel õpetatakse sõidukijuhte, kellel on seadusega lubatud kõrvale kalduda liikluseeskirja nõuetest ja kelle võimalikud vead või väär tegutsemine kõrgendatud riskiolukorras võivad põhjustada raskeid või korvamatuid tagajärgi.

 

Alarmsõidukijuhi koolitus viiakse läbi vastavalt Teede- ja sideministri 4. aprilli 2001. a määrusele nr 33 „Alarmsõidukijuhi koolituse eeskiri, koolituskursuse õppekava, autojuhi kutseoskusnõuded ja koolitustunnistuse vorm“. Koolituse toimub 31- tunnise kursusena, mille edukas läbinu saab alarmsõidukijuhi koolitustunnistuse. Tunnistuse omanik tohib juhtida alarmsõidukit Eesti Vabariigis.

 

Ohutu- ja libedasõidu koolituskursusest

 • • Millal osalesid Sina viimati liiklusõnnetuses?
 • • Kas Sina põhjustasid liiklusõnnetuse?
 • • Kas oleksid saanud midagi teha teisiti, et õnnetust ära hoida? Mida? 

Ohutu- ja libedasõidu koolituskursus sisaldab teoreetilisi loenguid ja praktilisi sõiduharjutusi aastaringselt kasutatavatel libedarajal.

 

Veoautojuhi ametikoolitus

Ametikoolitus on veoautojuhile kohustuslik. Ametikoolitus sisaldab transpordialal töötavale autojuhile hädavajalikke teadmisi ja oskusi, mida juhi koolitus ei hõlma või mis täiendavad juhi koolitust. Alates 1. jaanuarist 2006 kontrollib ametikoolituse tunnistust liikluses ka politsei.

 

Isik, kel on vähemalt kaks aastat olnud vastava kategooria sõiduki juhtimisõigus, võetakse vastu 35-tunnisele täienduskoolituse kursusele. Seda ka juhul, kui ta pole varem ametikoolitust läbinud.

Veoautojuht, kel on olnud vastava kategooria sõiduki juhtimisõigus alla kahe aasta, võetakse tema enda valikul vastu kas 140-tunnisele ametikoolituse või 70-tunnisele kiirendatud ametikoolituse kursusele.

 

Laste liikluskasvatus

Laste liikluskasvatus on hääbunud peale Eesti taasiseseisvumist, napib tegijaid ja tahet lastega tegeleda. Seetõttu on OÜ Autosõit võtnud eesmärgiks tegeleda eelkõige personali koolitamisega, kes suudavad tulevikus ise atraktiivseid ja kasulike koolitusi lastele läbi viia.

OÜ Autosõit pakub järgmisi koolitusi lasteaialastele ja koolide õpilastele ning õpetajatele:

 • • Lasteaia lapse helkurikoolitus
 • • Algkooli õpilase helkurikoolitus
 • • Turvavarustuse kasutamine algkooli õpilastele
 • • Liiklusring (teooria + praktika) põhikooli õpilasele
 • • Mopeedikoolitus põhikooli õpilasele jpm.

 

Säästlik sõidustiil – Eco-Driving

Auto juhtimise ajal ei mõtle me tavaliselt sellega kaasnevatele kulutustele. Märkimisväärse osa kuludest auto kasutamisel moodustab kütuse maksumus. Kasutades säästlikku sõidustiili suudad kokku hoida 15-20% kütust. Sõites päevas 100 kilomeetrit jääb üks tankimine kuus vahele ja moodustub reaalne kokkuhoid. Kasutades säästlikku sõidustiili jõuad sihtpunkti kiiremini ja ohutumalt. Samas väsib juht ise vähem ja reisijate jaoks on sõit turvalisem.

 

Liikluse reguleerija koolitus

Liikluse reguleerijate abi vajatakse erinevates ametkondades, kui tavaliiklus on häiritud või mingil põhjusel on vaja liiklust ajutiselt ümber suunata. Liikluse reguleerija oskuslikust tegutsemisest sõltub liikluse sujuvus ja reguleerija enda ning liiklejate ohutus. Samas võib koolitamata reguleerija oma tegevusega põhjustada korvamatuid tagajärgi. 

Kasutatakse järgmist koolituse liigitust:

 • - I pädevus
 • - II pädevus
 • - III pädevus
 • - IV pädevus

Pärast koolituse läbimist ja eksami sooritamist anname välja nõuetekohase tunnistuse ning saadame osalejate isikuandmed Maanteeametile.

Mootorsõidukijuhi õpetaja „riskikoolituse“ instruktori koolitus

Koolituse käigus omandab mootorsõidukijuhi õpetaja vajalikud teadmised ja oskused „Riskikoolituse“ läbi viimiseks. Koolitus viiakse läbi koostöös Tallinna Tehnikakõrgkooliga. Koolitusel osalemiseks vajalik kehtiv mootorsõidukijuhi teooria- ja sõiduõpetaja tunnistus.

Koolitusi ei leitud

Kuupäev Pealkiri Hind Koht Ettevõte