Arsise kellade kool kutsub 7-11aastaseid muusikahuvilisi lapsi uute õpilaste vastuvõtule!

Arsise kellade koolis õpitakse muusikat läbi käsikellade, mis võimaldavad alustada koosmängu juba esimestest tundidest. Lisaks kellatundidele on programmis klaveri- ja noodiõpetus. Kui kellademäng arendab laste koostöö- ja kuulamisoskust, siis huvihariduslik õpe laiemalt toetab noorte arengu- ning kujunemisprotsessi.

Lapsed ja noored, kes tegelevad oma meelishuvidega ja on kaasatud sarnaste huvidega gruppi, empaatiavõimelisemad ning oskavad väärtustada ja panustada Eesti kultuuri. Vähem tähtis pole seegi, et lisaks muusikalistele teadmistele ja oskustele, saab Arsise kellade koolist kaasa mõttekaaslased ning sõbrad kogu eluks!

Vanemuise näitlejatar Kärt Tammjärv on öelnud, et temale on kelladekoolis käimine andnud armastuse muusika vastu, õpetanud distsipliini, kasvatanud lavanärvi ja andnud oskuse pinget taluda. Kelladekooli kasvandik Klassikatäht 2018 Tanel-Eiko Novikov toob aga välja meeskonnatöö olulisuse, mis annab oskuse üksteist kuulata ja mõista.

Kui Arsise kellade kool 1999. aastal avati, oli õpilasi seitsekümmend. Täna, 24 aastat hiljem, on kelladekoolid tegutsemas nii Tallinnas kui Tartus ja õpilasi kahe kooli peale kokku ligi 250.

Arsise kellade koolist on välja kasvanud mitmed noorte kontsertansamblid, kes annavad kontserte nii kodu- kui välismaal. Kellademäng ühendab ja liidab!

Vaata lisa : www.arsis.ee