Eesti Keele Instituut

Eesti Keele Instituut
Roosikrantsi 6, 10119
617 7500
koolitus@eki.ee

https://portaal.eki.ee/
Facebook

Eesti Keele Instituut on riiklik teadus- ja arendusasutus. Meie põhieesmärk on aidata kaasa eesti keele säilimisele läbi aegade. Uurime tänapäeva eesti keelt, eesti keele ajalugu, eesti keele murdeid ja soome-ugri sugulaskeeli. 

Täidame mitmeid riiklikke ülesandeid: rahvuskultuurile oluliste eesti keele sõnaraamatute koostamine, avalik tasuta keele­nõuanne (sh nime- ja termininõuanne), üleriigilise terminoloogiatöö koordineerimine, teenused erivajadustega inimestele (kõne­tehnoloogia, viipekeele sõnastik), e-teenused keeleõppijatele (eri keeletasemetele mõeldud õppe­sõnaraamatud), keele­arhiivide kogumine ja arendamine, keeletehnoloogia arendamine.


KOOLITUSED


Meie koolituskeskus pakub erinevatel teemadel keelevaldkonna koolitusi. Aitame meelde tuletada või parandada teadmisi õigekirjas ja lausestuses, anname näpunäiteid, kuidas hoiduda kantseliidist, tutvustame selge keele põhimõtteid, aga samuti õpetame kasutusele võtma erinevaid keeleressursse ja -rakendusi. 


Koolituste peamiseks sihtgrupiks on nii riigi- ja omavalitsusasutused, haridusasutused, õiguskaitseorganid, tõlketeenuseid osutavad ettevõtted kui ka meediaettevõtted, eraettevõtete turundusosakonnad ja IT-ettevõtted. Koolitustele, seminaridele ja töötubadesse on oodatud ka kõigi teiste valdkondade esindajad, kellele korrektne ja selge eesti keel on igapäevases töös vajalik.Lisaks standardkoolitustele pakume kohandatud kujul tellimuskoolitusi, mille täpsemad teemad ja mahu saab saab tellija soovide põhjal kokku leppida.

Kuupäev Pealkiri Hind Koht Ettevõte
Tellitav koolitus SELGE KEEL 0.00 € Kokkuleppel Eesti Keele Insti...
Tellitav koolitus EESTI PEREKONNANIMEDE AJALUGU 0.00 € Kokkuleppel Eesti Keele Insti...
Tellitav koolitus LOOVKIRJUTAMINE: TARBETEKSTID 0.00 € Kokkuleppel Eesti Keele Insti...
Tellitav koolitus KEELEHOOLDELOENGUD ÜLDHARIDUSKOOLIDE ÕPETAJATELE 0.00 € Kokkuleppel Eesti Keele Insti...
Tellitav koolitus RASKED KOHAD LAUSESTUSES 0.00 € Kokkuleppel Eesti Keele Insti...
Tellitav koolitus RASKED KOHAD ÕIGEKIRJUTUSES 0.00 € Kokkuleppel Eesti Keele Insti...
Tellitav koolitus LOOVKIRJUTAMINE: ARTIKLID JA KÕNED 0.00 € Kokkuleppel Eesti Keele Insti...
Tellitav koolitus RASKED KOHAD VORMIMOODUSTUSES 0.00 € Kokkuleppel Eesti Keele Insti...
Tellitav koolitus LOOVKIRJUTAMINE: ARTIKLID JA KÕNED 0.00 € Kokkuleppel Eesti Keele Insti...
Tellitav koolitus SELGE KEEL TURUNDUS- JA REKLAAMTEKSTIDE LOOJATELE 0.00 € Kokkuleppel Eesti Keele Insti...
Tellitav koolitus AMETIKIRI 0.00 € Kokkuleppel Eesti Keele Insti...
Tellitav koolitus EESTI PEREKONNANIMEDE KÄÄNAMINE 0.00 € Kokkuleppel Eesti Keele Insti...
Tellitav koolitus KORREKTNE AMETIKEEL 0.00 € Kokkuleppel Eesti Keele Insti...
Tellitav koolitus KUIDAS HOIDUDA KANTSELIIDIST 0.00 € Kokkuleppel Eesti Keele Insti...
Tellitav koolitus SISSEJUHATUS SELGESSE KEELDE 0.00 € Kokkuleppel Eesti Keele Insti...