Edunet

Edunet
Tallinn
530 59501, 530 59517
info@edunet.ee

https://www.edunet.ee/
Facebook

Edunet on arvuti-, juhtimiskoolitusi ja konsultatsioone pakkuv organisatsioon

Oleme koostööpartneriks juhtide ja spetsialistide tööalaste kompetentsuste tõstmisel. Pakume nii avatud kui ka organisatsiooni vajadustest lähtuvaid koolitusi.


Arvutikoolitused 

MS Office kontoritarkvara ja Office 365 koolitused algajast spetsialistini- Exceli koolitus, MS Excel, MS Outlook, MS Word, MS PowerPoint, MS Access, MS OneNote, Office 365 aplikatsioonid ja arendus. Programmeerimisalased koolitused ja arendustööd organisatsiooni vajadustele- makrod, vba, .net, xml.


Arendus- ja juhtimiskoolitused

Eri tasandi juhtimis-, teenindus-, müügikoolitused; tootmisalased koolitused; enesearengu-, meeskonna- ja koostöökoolitused.

 

Tutvu koolitusteemade valikuga meie koolituskalendris:Lisainfot ja koolituse pakkumist saad küsida: info@edunet.ee või tel 530 59501, 530 59517


Edunet on arvuti-, juhtimiskoolitusi ja konsultatsioone pakkuv organisatsioon. Edunet on koolitusorganisatsioon, kus koolitatakse suures mahus nii arvuti, kui ka juhtimiskoolituse teemadel. Samuti kombineeritakse arvuti ja juhtimiskoolituse teemadest terviklikud koolitusprogrammid.Koolitusprotsessis kasutame koolitajaid ja spetsialiste, kellel on pikaajaline koolituse ja praktika kogemus (10-15 aastat). Meie koolitusorganisatsioonis koolitab kokku üle 15 spetsialisti. Anname nõu arvuti- ja juhtimiskoolituste osas ja koostame vastavalt kliendi vajadustele sobivad koolitusprogrammid. Koolituse läbiviimiseks pakume terviklikku koolituse korralduse protsessi. S.o vajaduste selgitamisest kuni tulemuste mõõtmiseni.

 

Meie missiooniks on olla ettevõtetele, asutustele ja organisatsioonidele pikaajaline koostööpartner. Aitame tõsta arvuti-, juhtimiskoolituste ja konsultatsioonide abil töö efektiivsust.

 

Meie tugevused:

  • Terviklik ja läbimõeldud koolitusprotsess
  • Koolitusprogrammid vastavalt organisatsiooni vajadustele
  • Kohandatud jaotusmaterjalid organisatsiooni vajadustele
  • Paindlik ja sõbralik koolituse korraldus
  • Koolitajateks tippkoolitajad ja spetsialistid

 

Täienduskoolituse alusdokumendiks on täienduskoolituse õppekava: Õppekorraldus

Kuupäev Pealkiri Hind Koht Ettevõte
Tellitav koolitus Sisekoolitusena: Töökorraldus Outlookis ja ühine koostöö kalendritega- MS Outlook baasil (Outlooki koolitus) 0.00 € Kokkuleppel Edunet
Tellitav koolitus Office 365 meeskonnatöö koolitus: "MS Teams ja Office 365" (Teams, 365 koolitus) 0.00 € Kokkuleppel Edunet
Tellitav koolitus Sisekoolitusena: Office 365 koolitus: "MS Teams ja Office 365 meeskonnatöö vahendina" (MS Teams koolitus, 365) 0.00 € Kokkuleppel Edunet
Tellitav koolitus Tabelarvutuse baaskoolitus MS Excel baasil (Exceli koolitus) 0.00 € Kokkuleppel Edunet
Tellitav koolitus Esmatasandijuhi oskuskoolitus tootmisettevõttele 0.00 € Kokkuleppel Edunet
Tellitav koolitus Tabelarvutus ja andmete analüüs MS Excelis edasijõudnule (MS Exceli koolitus) 0.00 € Kokkuleppel Edunet
Tellitav koolitus Sisekoolitusena: Tekstitöötlus ja mahukate dokumentide ülesehitus MS Word baasil 0.00 € Kokkuleppel Edunet
Tellitav koolitus Excel edasijõudnu koolituse jätkukoolitus (Exceli koolitus, PowerQuery koolitus) 0.00 € Kokkuleppel Edunet
Tellitav koolitus Sisekoolitusena: Praktiline coachingu koolitus juhtidele 0.00 € Kokkuleppel Edunet
Tellitav koolitus Sisekoolitusena: Praktilised tehnikad keerulistel vestlustel 0.00 € Kokkuleppel Edunet
Tellitav koolitus Sisekoolitusena: Tööstress ja oskus seda juhtida 0.00 € Kokkuleppel Edunet
Tellitav koolitus Sisekoolitusena: Arenguvestlused 0.00 € Kokkuleppel Edunet
Tellitav koolitus Sisekoolitusena: Kliendihalduri mõjususe kasvatamine 0.00 € Kokkuleppel Edunet
Tellitav koolitus Sisekoolitusena: Aja juhtimine 0.00 € Kokkuleppel Edunet
Tellitav koolitus Sisekoolitusena: Müügitulemuste saavutamine – praktilised müügivõtted 0.00 € Kokkuleppel Edunet